PERHATIAN

Tempoh sah laku permohonan adalah setahun dari tarikh dokumen sokongan lengkap dimuat naik dan status boleh disemak melalui akaun pemohon.

Satu permohonan sahaja bagi setiap isi rumah.

Garis panduan permohonan
Residensi Wilayah


  1. Selepas mendaftar, pemohon hendaklah melengkapkan profil peribadi mereka terlebih dahulu sebelum permohonan projek dibenarkan.
  2. Bagi permohonan yang telah berdaftar sebelum 28 Jun 2019, pemohon diminta untuk mengemukakan dokumen sokongan kepada pihak pemaju yang berkaitan. Dokumen sokongan yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut :
  3. Dokumen sokongan yang perlu dikemukakan
    PERHATIAN!!
    Pemohon perlu menyimpan dokumen permohonan “hard copy” sendiri untuk rujukan masa hadapan.

  4. Pemohon juga boleh log masuk ke Portal RESIDENSI WILAYAH untuk menyemak status permohonan semasa.

Kelayakan

Berikut merupakan kriteria asas untuk menjadi pemilik kediaman RESIDENSI WILAYAH. Untuk mengetahui jika anda layak memohon, sila lihat maklumat di bawah:

Kriteria Permohonan